PassePartout

Stichting Passepartout

1991 – 2006

Stichting PassePartout werd in 1991 opgericht vanuit de behoefte bij Emile Schra om internationale uitwisseling in de podiumkunsten te stimuleren. In de loop van 15 jaar werden – aanvankelijk op onregelmatige basis maar tussen 1998-2005 jaarlijks – reeksen workshops georganiseerd voor professionele theatermakers, docenten en andere betrokkenen. De activiteiten kwamen vanaf 1998 bekend te staan onder de kop ‘PassePartout SummerSchool’ en vonden plaats in de ruimten van de Hogeschool voor de Kunsten aan het Janskerkhof te Utrecht.

​Er vonden ruim 150 workshops en masterclasses plaats met voornamelijk buitenlandse theatermakers, dansers, acteurs en regisseurs op vrijwel alle terreinen van de podiumkunsten: toneel, dans, bewegingstheater, muziektheater, zang, clowning, maskerwerk enzovoorts. De workshops varieerden van 1 tot 3 weken en trokken deelnemers uit binnen- en buitenland. Workshops met onder meer Augusto Boal (Brazilië), Pierre Byland (Zwitserland), Dominique Dupuy (Frankrijk), Gardzienice (Polen), Fiona Shaw (Engeland), Kristin Linklater (USA), Kalamandalam John (India), Peter de Graeff (België) etc. 

On the move

2001-2003

Drie achtereenvolgende jaren vond een Festival On the Move in Utrecht plaats, gekoppeld aan de PassePartout SummerSchool. Voorstellingen in theater of op straat, lezingen, open podia en openbare workshops. Opzet van het festival was een breed publiek te laten kennismaken met het bijzondere werk van de veelal buitenlandse theatermakers die PassePartout naar Utrecht haalde. Tot de hoogtepunten van deze festivals behoorden Butoh op het Domplein met de Japanse danseres Hisako Horikawa, de zangworkshop met de blinde zangpedagoge Frankie Armstrong en een filmprogramma & openbaar interview met de Vlaamse actrice Dora van der Groen. Het festival kreeg financiële steun van onder meer de gemeente Utrecht.  

ILPA

1997-2001

In de periode 1997-2001 werd driemaal een International Lecture on Performing Arts ofwel ILPA georganiseerd. De lezingen vonden op bijzondere Utrechtse locaties plaats, zoals in de Domtoren. Opzet van deze lezingen was om eigenzinnige en spraakmakende visies te presenteren op de toenmalige betekenis en ontwikkeling van de podiumkunsten. Centraal in alle lezingen stond het effect van de groeiende internationalisering. De lezing paste wat dat betreft binnen het bredere doel dat PassePartout nastreefde: internationale uitwisseling van ideeën en werkwijzen in de podiumkunsten. ILPA’s werden achtereenvolgens gehouden door Rustom Bharucha (Ontmoeting via verschillen – een interculturele dialoog, zie PPCahier 2), Richard Schechner (Is er nog behoefte aan theater in de 21ste eeuw?) en Augusto Boal (De moed om gelukkig te zijn).  

Vragen of opmerkingen?