Rustom Bharucha

door EMILE SCHRA

Een visie uit India

Doel van de PPCahiers, opgezet in 1998, is een bijdrage te leveren aan de informatieverschaffing, discussie en meningsvorming in Nederland over de podiumkunsten in internationaal verband. De cahiers geven met name aandacht aan opvattingen, werkwijzen, onderzoek en trainingsmethodieken van zowel westerse als niet-westerse theatermakers. Daarnaast is er ruimte voor de ideeën van dramaturgen en essayisten over de (toekomstige) rol van de podiumkunsten op het steeds drukker wordende kruispunt van culturen.

PPCahier 1 – De Andere Odysseus:

Bevat zeven artikelen waarin het werk en de opvattingen van theatermaker Eugenio Barba vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Opgenomen zijn de enkele teksten die werden uitgesproken op de manifestatie ‘Eugenio Barba in Utrecht’ in 1997 (waaronder een interview door Loek Zonneveld); analyses die ingaan op de positie van het Odin Teatret als ‘vreemdelingentheater’ en op de wijze waarop producties van de groep tot stand komen; een impressie over het werk van de ISTA, de International School of Theatre Anthropology; een panoramisch interview met Eugenio Barba over zijn werk als regisseur, pedagoog en onderzoeker in de afgelopen drie decennia.

PPCahier 2 – Een Visie uit India:

Hierin staan de ideeën centraal van de Indiase essayist en dramaturg Rustom Bharucha. Drie artikelen zijn in deze bundel opgenomen. Allereerst een tekst over interculturalisme die de basis vormde voor de eerste ‘International Lecture on the Performing Arts’ (ILPA) in 1997 in Utrecht. Daarnaast een (beroemd geworden) essay waarin Peter Brooks theaterproductie van de ‘Mahabharata’ zwaar onder vuur wordt genomen.

Tenslotte een reflectie over globalisering, cultuur en religieus sektarisme, opgebouwd rondom het begrip ‘Iemands Ander’.

PPCahier 3 – Interculturele puzzels:

In deze editie zijn bijdragen gebundeld naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse theaterwetenschapper en interculturalist Richard Schechner aan Nederland in 1998. Het merendeel van de teksten werd bij die gelegenheid uitgesproken, maar ook zijn artikelen van recenter datum opgenomen (zoals naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen rondom de Twin Towers in New York). De bundel geeft een goede indruk van Schechners controversiële visie op cultuur, culturele diversiteit en theater in een tijdperk waarin niets meer lijkt vast te staan: de 21e eeuw.

error: