Jacques Lecoq

door EMILE SCHRA

Het lichaam als dichter

Jacques Lecoq (1921-1999) is een van de meest invloedrijke Europese theaterpedagogen uit de twintigste eeuw geweest die nieuwe belangstelling wekte voor een fysieke speelstijl. Hij focuste daarbij onder meer op maskers, commedia dell’arte en clowns. Zijn school, gesticht in 1956, verwierf wereldwijd faam vanwege de acteursgerichte training en werd broedplaats en springplank voor tal van theatermakers en theatergroepen. Daaronder  Ariane Mnouchkine (Théâtre du Soleil), Simon McBurney (Complicite), Steven Berkoff, Luc Bondy en Sacha Baron Cohen.

In Het lichaam als dichter schetst Lecoq het parcours dat leerlingen aan zijn school doorlopen. Hij geeft inzicht in doel en middelen achter zijn fysieke aanpak door in te gaan op melodrama, Griekse tragedie, clowning, bouffons en commedia dell’arte. Hij benadrukt de cruciale functie van het neutrale masker voor zijn onderwijs, schetst het belang van improvisatie en verduidelijkt de grote spel- en bewegingsprincipes.  Jacques Lecoq beschouwde zijn werk als een continue reis, als een onderzoek dat zou bijdragen aan een nieuw en scheppend theater, een theater van de toekomst. 

error: