Peter Brook en het eiland van verbeelding

INTERCULTUREEL THEATERWERK
1970-1995

Uitgeverij ITFB, Amsterdam 1995, 196 blz. ISBN 90 6403 327 7

Peter Brook en het eiland van verbeelding vormt een heldere inleiding op het fenomeen Peter Brook. Het boek concentreert zich op onderzoek en voorstellingen zoals die in de afgelopen 25 jaar aan het internationale onderzoekscentrum in Parijs werden ontwikkeld.

Behalve aan Brooks visie op het samenwerken met verschillende culturen wordt ruim aandacht besteed aan het repertoire, de acteurstraining, het repetitieproces en aan de meest karakteristieke kenmerken van zijn ensceneringen. Brook toont zich de onbetwiste ‘meester van de suggestie’, een hartstochtelijke pleitbezorger van ‘de lege ruimte’ waarin de menselijke verbeelding vrij spel heeft en een onvermoeibare zoeker naae een nieuwe fundamentele rol van het theater in onze tijd.

Reacties van lezers

''Dit boek van Emile Schra maakt duidelijk hoe kostbaar eenvoud kan zijn. Brook van A Midsummer Night’s Dream, een artistiek circus, tot aan Brook van The Man Who Mistook His Wife for a Hat, als optimum van eenvoud; dat alles in verhelderende tekst gevat. Zo duidelijk is het boek van Schra dat hij het bereikbare bijkans als onbereikbaar kenbaar maakt. Niet omdat nu een groter lezersbestand kan weten wat er staat (er is immers geen woord Frans bij), maar omdat het besef van wat er staat je inzicht kan geven in wat we allemaal nog moeten doen. Welke obsessies we ons nog eigen moeten willen maken. Brook is niet het eiland, maar wel de verbeelding. Voor een goed begrip van zijn betekenis komt Schra's boek nog net op tijd. Tot vervelens toe heb ik geroepen dat je een 'klimaat' moet scheppen, willen zaken als nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheidsbesef, discipline, zelfrespect, je prioriteiten weten te stellen, weer betekenis gaan krijgen. Anders valt je niet op dat Brook dit als volstrekt minimale basis hanteert waarop het eigenlijke werk - in lengte van jaren voort te zetten - kan beginnen. Je krijgt het niet cadeau. Zij die al een levendige interesse hadden zullen dit boek ongetwijfeld lezen. Studenten, doelbewust op weg naar iets moois, hoeven er zelfs hun Frans niet op te toetsen, maar kunnen gewoon hun gang gaan. Daarnaast moet het boek óók worden gestuurd, voor mijn part onder rembours, naar de cultuurspecialisten (als ze er zijn) van de politieke partijen. Of aan de sleutelfiguren van de uitvoerende cultuurpolitiek (als die nog aan de orde is) voor het dubbel lezen van wat hier staat. In 'goed Nederlands' kunnen we andermaal weten wat ons te doen staat. Wat let ons?''

Ritsaert ten Cate

13 maart 1995

''Peter Brook en het Eiland van Verbeelding kan opgevat worden als een goede introductie op het werk van Peter Brook en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Het boek biedt een wijds uitzicht op het landschap dat door zijn werk in de afgelopen vijftig jaar in cultuur is gebracht. […] Schra sprak ook met de vaste Brookacteurs Yoshi Oida, Bruce Meijers en Sotigui Kouyaté. Aan de hand van deze gesprekken wordt het nodige duidelijk gemaakt over de eigenheid en kracht van de acteur in het theater dat Peter Brook zich wenst.''

Willem Rodenhuis

Toneel Theatraal, september 1995

''Dit boek is met liefde geschreven. Schra is een bewonderaar van Brook. Dat blijkt onverholen van de eerste tot de laatste pagina. En dat geeft warmte aan het boek. Je sympathiseert als het ware mee. Tevens heeft Emile Schra in het schrijven een aantal principes gebruikt die eigen zijn aan de man waarover hij schrijft. Zo is ook Schra 'op zoek' naar wat nu eigenlijk de drijfveren zijn van de man die al bijna 50 jaar onafgebroken met theater bezig is.''

Kees Epskamp, Skript

Februari 1996
error: