Kijk op theater

DE TOESCHOUWER IN AKTIE

NCA, Amersfoort 1988, 80 blz. ISBN 90-72386-01-9 / geh herziene druk SLO, Enschede 2001, 70 blz. ISBN

Boeken over theatergeschiedenis suggereren over het algemeen dat de Oude Grieken erg ver van ons af staan. Het middeleeuws theater en Shakespeare komen al wat dichterbij en langzamerhand belanden we bij het hedendaags theater.

Kijk op Theater heeft een andere benadering. In de theaterpraktijk van nu zijn de klassieken even dichtbij als de negentiende eeuw of de theatercollectieven van gisteren. In het repertoire dat vandaag wordt gespeeld, komen alle stijlen en tijden naast elkaar voor. Dit boek gaat steeds uit van de hedendaagse voorstelling en zoekt de wortels daarvan in toonaangevende perioden uit het verleden. Daarnaast wordt het proces van theater maken onder de loep genomen, de aanpak van regisseurs, spelers, schrijvers, dramaturgen en vormgevers.

Reacties van lezers

''De grote verdienste van dit kleine boekje is dat het overtuigend laat zien dat voor de betekenis van een theatervoorstelling niet alleen ‘het verhaaltje’ van belang is, maar vooral ook de manier waarop het wordt verteld.''

Rob van der Zalm

NBD/Biblion 1988

''Dit bescheiden boekje wil niet meer zijn dan een inleiding, een eerste ontmoeting, wil nieuwsgierigheid opwekken voor de rijkdom van het theater. Toch slaagt de auteur erin een boeiende, plezierige en vlotte rondrit te maken door heel theaterland. […] Het ritme van de sightseeing ligt erg hoog. Dat kan niet anders als je op tachtig pagina’s theatergeschiedenis en theatermiddelen wilt samenbundelen: men houdt zich dus aan de oppervlakte en wordt slechts af en toe oppervlakkig. Dit bezwaar weegt echter niet op tegen de prettige treincadans, tegen het panoramische uitzicht, vooral tegen het standpunt van waaruit deze presentatie geschiedt: toneel is een sociaal gebeuren., is een confrontatie van toneelmakers en toneelkijkers in een bepaalde tijdscontext. De blik van de toeschouwer staat voorop. En wordt via dit boekje snel verruimd.''

Luk Van Den Dries

Etcetera, december 1988
error: