Kijk op theater

DE TOESCHOUWER IN AKTIE

NCA, Amersfoort 1988, 80 blz. ISBN 90-72386-01-9 / geh herziene druk SLO, Enschede 2001, 70 blz. ISBN

Boeken over theatergeschiedenis suggereren over het algemeen dat de Oude Grieken erg ver van ons af staan. Het middeleeuws theater en Shakespeare komen al wat dichterbij en langzamerhand belanden we bij het hedendaags theater.

Kijk op Theater heeft een andere benadering. In de theaterpraktijk van nu zijn de klassieken even dichtbij als de negentiende eeuw of de theatercollectieven van gisteren. In het repertoire dat vandaag wordt gespeeld, komen alle stijlen en tijden naast elkaar voor. Dit boek gaat steeds uit van de hedendaagse voorstelling en zoekt de wortels daarvan in toonaangevende perioden uit het verleden. Daarnaast wordt het proces van theater maken onder de loep genomen, de aanpak van regisseurs, spelers, schrijvers, dramaturgen en vormgevers.

Reacties van lezers

error: